Giải Đấu Classic – €350,000 Tổng Giải Thưởng Đảm Bảo

Giải Đấu Classic – €350,000 Tổng Giải Thưởng Đảm Bảo 188bet

Hãy tham gia series No Limit Hold’em Freezout và phân tranh cho tổng giải thưởng €350,000 đảm bảo tại Giải Đấu Classic vào tháng 1 này. Tất cả người chơi vào được đến bàn chơi cuối cùng của sự kiện Classic bất kỳ sẽ nhận được một vé độc quyền tham gia €10,000 Final Table Heroes Freeroll vào ngày 23/01/2017 01:30 (GMT+7). Đồng thời, người chơi sẽ tham gia Bubble Busters Freeroll để dành cơ hội thắng một trong 5 vé €215 Sunday Showdown. Khuyến Mãi này không độc quyền cho thành viên 188BET.

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

Lịch Giải Đấu Classic

Ngày Giờ(GMT+7) Sự kiện Khởi điểm Trò chơi Hình thức Đảm bảo
8/1/2017 22:00 Sự Kiện Classic #1 11 NLH Thông thường 3000
(No Limit Hold’em)
8/1/2017 23:30 Sự Kiện Classic #2 110 NLH Thông thường 15000
9/1/2017 1:00 Sự Kiện Classic #3 33 NLH Thông thường 7500
9/1/2017 2:30 Sự Kiện Classic #4 215 NLH 12 Phút 30000
9/1/2017 4:30 Sự Kiện Classic #5 55 NLH Turbo 10000
10/1/2017 1:00 Sự Kiện Classic #6 55 NLH Thông thường 10000
10/1/2017 2:00 Sự Kiện Classic #7 110 PLO Thông thường 15000
(Pot-limit Omaha)
10/1/2017 3:00 Sự Kiện Classic #8 11 NLH Turbo 3000
11/1/2017 1:00 Sự Kiện Classic #9 22 NLH Thông thường 5000
11/1/2017 2:00 Sự Kiện Classic #10 215 NLH 12 Phút 25000
11/1/2017 3:00 Sự Kiện Classic #11 5.5 NLH Thông thường 1500
12/1/2017 1:00 Sự Kiện Classic #12 55 NLH Thông thường 10000
12/1/2017 2:00 Sự Kiện Classic #13 11 NLH Turbo 3000
12/1/2017 3:00 Sự Kiện Classic #14 110 NLH Thông thường 15000
13/01/2017 1:00 Sự Kiện Classic #15 11 NLH Thông thường 3000
13/01/2017 2:00 Sự Kiện Classic #16 215 NLH 12 Phút 25000
13/01/2017 3:00 Sự Kiện Classic #17 33 NLH Turbo 7500
14/01/2017 1:00 Sự Kiện Classic #18 11 PLO Thông thường 1500
14/01/2017 2:00 Sự Kiện Classic #19 110 NLH Thông thường 15000
14/01/2017 3:00 Sự Kiện Classic #20 22 NLH Turbo 5000
14/01/2017 23:30 Sự Kiện Classic #21 22 NLH Thông thường 5000
15/01/2017 1:00 Sự Kiện Classic #22 11 NLH Thông thường 3000
15/01/2017 2:30 Sự Kiện Classic #23 110 NLH Thông thường 15000
15/01/2017 4:30 Sự Kiện Classic #24 55 NLH Turbo 10000
15/01/2017 20:00 Sự Kiện Classic #25 33 NLH Thông thường 7500
15/01/2017 22:30 Sự Kiện Classic #26 55 NLH Thông thường 10000
15/01/2017 23:30 Sự Kiện Classic #27 5.5 NLH Turbo 1500
16/01/2017 0:30 Sự Kiện Classic #28 110 NLH Thông thường 15000
16/01/2017 1:00 Sự Kiện Classic #29 11 NLH 12 Phút 3000
16/01/2017 2:30 Sự Kiện Classic Chính 320 NLH 15 Phút 70000

Bàn chơi cuối cùng của sự kiện Classic (Final Table Heroes Freeroll)
Sẽ diễn ra vào ngày 23/01/2017 1:30 (GMT+7). Số phỉnh ban đầu sẽ được trao dựa trên vị trí kết thúc của người chơi tại các sự kiện Classic.

Vị trí kết thúc Số phỉnh ban đầu
Thứ nhất 3,000
Thứ hai 3,000
Thứ ba 3,000
Thứ tư 2,000
Thứ năm 2,000
Thứ sáu 2,000
Thứ bảy 1,000
Thứ tám 1,000
Thứ chín 1,000

Người chơi có thể làm tăng số phỉnh ban đầu bằng cách vào được bàn chơi cuối cùng của nhiều sự kiện Classic. Trong trường hợp đó, số phỉnh sẽ được cộng dồn.
Ví dụ: một người chơi kết thúc với vị trí thứ nhất tại The Classic Event #1 và vị trí thứ tám tại The Classic Event #4, vậy người chơi này sẽ nhận được = 3,000 + 1,000 = 4,000 phỉnh ban đầu.

Bubble Buster Freeroll
Sẽ diễn ra vào ngày 22/01/2017 23:00 (GMT+7).

Điều Khoản và Điều Kiện chi tiết

  1. Series Giải Đấu Classic (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 08/01/2017 đến ngày 16/01/2017 (GMT+7) (“thời gian Khuyến Mãi”).
  2. Tất cả người chơi vào được đến bàn chơi cuối cùng của sự kiện Classic bất kỳ sẽ nhận được một vé độc quyền tham gia Final Table Heroes Freeroll vào ngày 23/01/2017 01:30 (GMT+7).
  3. Chỉ người chơi vào được đến bàn chơi cuối cùng của sự kiện Classic được nêu tại Lịch Giải Đấu Classic hợp lệ tham gia Final Table Heroes Freeroll.
  4. Tổng giải thưởng Final Table Heroes Freeroll là €10,000. Việc phân bổ tổng giải thưởng phụ thuộc vào số người chơi vào ngày diễn ra giải đấu.
  5. Số phỉnh ban đầu tại Final Table Heroes Freeroll sẽ được trao dựa trên vị trí kết thúc của người chơi tại các sự kiện Classic. Kết thúc tại vị trí từ thứ nhất đến thứ ba, người chơi sẽ được trao 3,000 phỉnh ban đầu. Kết thúc tại vị trí từ thứ tư đến thứ sáu, người chơi sẽ được trao 2,000 phỉnh ban đầu. Kết thúc tại vị trí từ thứ bảy đến thứ chín, người chơi sẽ được trao 1,000 phỉnh ban đầu.
  6. Người chơi có thể làm tăng số phỉnh ban đầu bằng cách vào được bàn chơi cuối cùng của nhiều sự kiện Classic. Trong trường hợp đó, số phỉnh sẽ được cộng dồn.

Ví dụ: một người chơi kết thúc với vị trí thứ nhất tại The Classic Event #1 và vị trí thứ tám tại The Classic Event #4, vậy người chơi này sẽ nhận được = 3,000 + 1,000 = 4,000 phỉnh ban đầu.

  1. Người chơi bị loại khỏi sự kiện Classic bất kỳ ngay trước khi giải thưởng được chia (“vị trí Bubble”) sẽ được tham gia vào Bubble Busters Freeroll.

Ví dụ: Các người chơi đứng thứ hạng 1 – 28 của giải đấu được chia thưởng, từ người chơi đứng hạng 29 trở đi không được chia thưởng, thì người chơi đứng thứ hạng 29 là người chơi ở vị trí Bubble.

 1. Chỉ người chơi đứng vị trí Bubble ở các sự kiện Classic bất kỳ được nêu Lịch Giải Đấu là hợp lệ tham gia Bubble Busters Freeroll.
 2. Giải thưởng của Bubble Busters Freeroll là 5 vé €215 Sunday Showdown.
 3. Bubble Busters Freeroll sẽ diễn ra vào ngày 22/01/2017 23:00 (GMT+7).
 4. Chỉ những giải đấu được nêu tại Lịch Giải Đấu hợp lệ tham gia Khuyến Mãi.
 5. Khuyến Mãi không có giải thưởng thay thế nào khác.
 6. Khuyến Mãi chỉ áp dụng cho một người chơi với một tài khoản, một thành viên trong gia đình, một người với một địa chỉ đăng ký hợp pháp, địa chỉ email, số điện thoại hoặc số tài khoản thanh toán (ví dụ: thẻ ghi nợ, tín dụng hoặc Neteller,…), địa chỉ IP, máy vi tính dùng chung (ví dụ: trong nhà trường, thư viện hoặc công sở,…). 188BET có quyền từ chối việc tham gia Khuyến Mãi đối với một hoặc một nhóm người chơi.
 7. Thông qua việc tham gia Khuyến Mãi, người chơi đồng ý việc Tên thật và/hoặc biệt danh Bài Tố, địa chỉ cư trú cũng như những thông tin công khai khác được sử dụng cho mục đích quảng bá của 188BET mà không có bất kỳ sự bồi thường nào khác.
 8. Người chơi bất kỳ bị phát hiện thông đồng với nhau trong khi tham gia Khuyến Mãi sẽ bị truất quyền tham gia và tài khoản sẽ bị khóa.
 9. Người chơi bất kỳ bị phát hiện có hành vi hoặc mục đích tạo điều kiện cho người chơi khác thắng trong khi chơi bài sẽ bị truất quyền tham gia và tài khoản sẽ bị khóa.
 10. Người chơi sử dụng ngôn ngữ công kích, xúc phạm sẽ bị truất quyền tham gia Khuyến Mãi.
 11. 188BET có quyền từ chối yêu cầu đăng ký tham gia Khuyến Mãi, loại khỏi danh sách và/hoặc truất quyền tham gia của người chơi bất kỳ. Quyết định của 188BET sẽ là quyết định cuối cùng.
 12. 188BET có quyền thay đổi quy định và cấu trúc Khuyến Mãi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Quyết định của 188BET sẽ là quyết định cuối cùng.
 13. 188BET có quyền hủy Khuyến Mãi bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
 14. 188BET không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với lỗi hệ thống hoặc lỗi kết nối có thể ảnh hưởng đến bất kỳ người chơi nào trong giải đấu, chẳng hạn như lỗi bỏ bài/hết giờ hoặc mất kết nối, như đã quy định trong phần Luật Bài Tố 188BET. Nếu giải đấu bị hủy do lỗi hệ thống hoặc lỗi mạng, 188BET có quyền quyết định cuối cùng trong việc xử lý sự cố.
 15. Luật Giải Đấu Nhiều Bàn Chơi được áp dụng.
 16. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.
 17. Ngày bắt đầu Khuyến Mãi: 08/01/2017 (GMT+7).
 18. Ngày kết thúc Khuyến Mãi: 16/01/2017 (GMT+7).
 19. 188BET Poker sử dụng EUR (€) là Loại Tiền Tệ chính. Tất cả chuyển đổi giữa các Loại Tiền Tệ sẽ được dựa trên tỷ giá chuyển đổi hiện hành của 188BET. Bảng chuyển đổi dưới đây chỉ mang mục đích tham khảo.
EUR (€) USD ($) VND (₫)
5.5 5.7 123,565
11 11.5 247,131
22 23 494,261
33 34.5 741,392
55 57.5 1,235,653
110 114.9 2,471,307
215 224.7 4,830,281
320 334.4 7,189,256
1,500 1,567.40 33,699,638
3,000 3,134.90 67,399,275
5,000 5,224.80 112,332,125
7,500 7,837.10 168,498,188
10,000 10,449.50 224,664,250
15,000 15,674.30 336,996,375
25,000 26,123.80 561,660,625
30,000 31,348.50 673,992,750

40 Triệu Đồng Lì Xì Mỗi Ngày

40 Triệu Đồng Lì Xì Mỗi Ngày 188bet

Chào đón Tết Đinh Dậu cùng 188BET và nhận Lì Xì mỗi ngày lên đến 4,188,000 VND hoặc 188 USD khi đặt cược tại Thể Thao hoặc Sảnh Đại 188BET! Chúc Quý Khách một năm mới thật nhiều May Mắn!

Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết

  1. 40 Triệu Đồng Lì Xì Mỗi Ngày! (“Khuyến Mãi”) diễn ra từ ngày 09/01/2017 11:00AM đến ngày 26/01/2017 10:59AM (GMT+7) (“Thời Gian Khuyến Mãi”).
  2. Khuyến Mãi được áp dụng cho thành viên 188BET đạt tất cả các điều kiện sau (“Thành Viên Hợp Lệ”):
   1. Đăng ký Loại Tiền Tệ là VND hoặc USD,
   2. Thực hiện tối thiểu 1 giao dịch gửi tiền thành công trong Thời Gian Khuyến Mãi.
   3. Đặt thành công tối thiểu 1 cược tại Thể Thao và/hoặc Sảnh Đại trong Thời Gian Khuyến Mãi (“Cược Hợp Lệ”).
   4. Chỉ cược đặt trong Thời Gian Khuyến Mãi có kết quả thắng/thua là hợp lệ tham gia Khuyến Mãi. Cược hòa/hủy, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không hợp lệ.
  3. Để tham gia Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ chỉ cần đăng nhập vào tài khoản 188BET và nhấp vào ô “THAM GIA NGAY” ở phía trên cùng của trang Điều Khoản và Điều Kiện Chi Tiết của Khuyến Mãi này.
  4. Dựa trên việc đạt tất cả các điều kiện nêu trên, với tổng số tiền đặt cược tích lũy 8,188,000 VND hoặc 388 USD từ Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi, Thành Viên Hợp Lệ sẽ nhận được một (1) vé rút thăm may mắn trong mỗi ngày rút thăm (“Vé Rút Thăm”). Mỗi Thành Viên Hợp Lệ chỉ nhận được một (1) Vé Rút Thăm duy nhất.

Ví dụ: Thành Viên Hợp Lệ A đạt được tổng tiền đặt cược là 20,000,000 VND từ Cược Hợp Lệ trong Thời Gian Khuyến Mãi. Thành Viên Hợp Lệ A sẽ chỉ nhận được duy nhất một (1) Vé Rút Thăm để tham gia tất cả các ngày rút thăm của Khuyến Mãi.

  1. Thành Viên Hợp Lệ được nhận Vé Rút Thăm sẽ được tự động tham gia vào tất cả các ngày rút thăm khi Thời Gian Khuyến Mãi kết thúc (“Rút Thăm Hàng Ngày”) để có cơ hội thắng một (1) Bao Lì Xì (“Giải Thưởng Bao Lì Xì”), như bảng bên dưới:
Tổng Số Thành Viên Thắng Cuộc Rút Thăm Hàng Ngày Giải Thưởng Bao Lì Xì Yêu Cầu Đặt Cược
3 1 Bao Lì Xì trị giá 4,188,000 VND hoặc 188 USD x3
5 1 Bao Lì Xì trị giá 1,888,000 VND hoặc 88 USD
18 1 Bao Lì Xì trị giá 388,000 VND hoặc 18 USD
62 1 Bao Lì Xì trị giá 188,000 VND hoặc 8 USD
 1. Tổng 88 Thành Viên Hợp Lệ sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên bởi 188BET trong Rút Thăm Hàng Ngày (“Thành Viên Thắng Cuộc Ngày”) và sẽ được thông báo trên trang ‘Danh Sách Thành Viên Thắng Cuộc’ từ ngày 27/01/2017 đến ngày 03/02/2017.
 2. Thành Viên Thắng Cuộc Ngày sẽ chỉ nhận được 1 Giải Thưởng Bao Lì Xì trong mỗi Rút Thăm Hàng Ngày. Thành Viên Thắng Cuộc Ngày cần hoàn tất yêu cầu xác minh tài khoản trong thời gian quy định (nếu có) trước khi nhận tiền thưởng.
 3. Giải Thưởng Bao Lì Xì sẽ được cập nhật vào tài khoản 188BET của Thành Viên Thắng Cuộc Ngày trong vòng 48 giờ làm việc sau khi kết quả được công bố tại trang ‘Danh Sách Thành Viên Thắng Cuộc’ như đã nêu trong điều khoản số 6.
 4. Giải Thưởng Bao Lì Xì phải được sử dụng đặt cược ít nhất 3 lần tại sản phẩm 188BET, trừ Bài Tố, trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện. Tiền thưởng và tất cả tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi nếu không thỏa điều kiện rút tiền của Khuyến Mãi trong vòng 90 ngày kể từ ngày tiền thưởng được cập nhật.
 5. Thành Viên Thắng Cuộc Ngày không thể yêu cầu hủy Giải Thưởng Bao Lì Xì sau khi tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản 188BET.
 6. Điều kiện rút tiền được xem là hoàn thành khi số dư tài khoản của Thành Viên Thắng Cuộc Ngày thấp hơn số tiền cược tối thiểu cho 1 cược đơn Thể Thao (10,000 VND hoặc 1 USD).
 7. Điều kiện rút tiền chung được áp dụng cho giao dịch gửi tiền tham gia Khuyến Mãi. Tiền gửi phải được sử dụng đặt cược ít nhất 1 lần tại sản phẩm 188BET trước khi yêu cầu rút tiền được thực hiện.
 8. Chỉ những cược đặt có kết quả thắng/thua mới được tính vào điều kiện rút tiền của Giải Thưởng Bao Lì Xì. Các cược hòa/hủy, cược có tỉ lệ thấp hơn 1.75 đối với cược Euro hoặc thấp hơn 0.75 đối với cược Châu Á, cược đặt đồng thời 2 cửa trong cùng một game sẽ không được tính.
 9. Quyết định về Giải Thưởng Bao Lì Xì và Thành Viên Thắng Cuộc Ngày là quyết định cuối cùng.
 10. 188BET có quyền sửa đổi hoặc chấm dứt Khuyến Mãi ở bất cứ thời điểm nào.
 11. 188BET là người quyết định duy nhất của Khuyến Mãi này và quyết định của 188BET là cuối cùng.
 12. Điều Khoản và Điều Kiện Chung 188BET được áp dụng.